Podstawowe elementy

Czyli co musisz posiadać a co warto ubezpieczyć dodatkowo...

Nasze Minicasco jest niezwykłe, sprawdź dlaczego!

 … PZU wykazuje troskę o bezpieczeństwo i komfort ubezpieczonych nie tylko na etapie projektowania i wdrożenia produktu,
ale w całym cyklu jego życia, włączając w to krytyczny moment związany z wystąpieniem szkody i jej zgłoszeniem…”

z raportu PZU za 2012 rok

Minicasco

 

Ubezpieczenie Minicasco w PZU burzy powszechną teorię o ubezpieczeniu wyłącznie od kradzieży lub szkody całkowitej. Tak do tego pojęcia podchodzi większość towarzystw ubezpieczeniowych. Wiadomo, że tego typu sytuacje to największe straty dla ubezpieczonego, ale jakie jest prawdopodobieństwo że się wydarzą?

Tak naprawdę idealnym rozwiązaniem jest oferta tania, może i ograniczająca zakres odpowiedzialności towarzystwa, ale gwarantująca pomoc przy szkodzie częściowej.

Jakie pojazdy można objąć ochroną minicasco

Oferta PZU skierowana jest do posiadaczy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych w nadwoziu osobowego i innych samochodów ciężarowych o ładowności do 750 kg.

Zastrzeżenie:

Wartość pojazdu w dniu zakupu polisy nie może być niższa niż 3 000 złotych.

Suma ubezpieczenia jest redukcyjną, czyli pomniejsza się jej wysokość o wypłacone odszkodowanie.

Kiedy działa ochrona Minicasco w PZU

Ochrona dotyczy zdarzeń powstałych na terenie Polski.

Zakres minicasco obejmuje szkody powstałe w wypadku ubezpieczonego, polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia.

Nie otrzymamy świadczenia w przypadku powstania szkody po zderzeniu z innym pojazdem lub przedmiotem.

W rezultacie oznacza to, że należy nam się świadczenie po zderzeniu ze zwierzęciem lub człowiekiem, nawet gdy nastąpiło z winy kierowcy, oraz w przypadku wszelkich zdarzeń od niego niezależnych.

Standardowo stosuje się udział własny w wysokości 20% odszkodowania, lecz nie mniej niż 500 zł. Za dodatkową dopłatą do polisy, PZU dopuszcza możliwość jego zniesienia.

 

Kiedy nie otrzymamy odszkodowania

Wyłączenia odpowiedzialności PZU wyglądają podobnie jak przy pełnym AC.

Odszkodowanie nie zostanie wypłacone gdy szkoda powstała:

  • z winy kierowcy, z powodu umyślnego lub rażącego niedbalstwa,
  • spowodowała ją osoba zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z właścicielem pojazdu,
  • kierowca nie posiadał odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem,
  • nastąpiła w wyniku działań wojennych,
  • wyposażenie lub cały pojazd nie były właściwie zabezpieczone,
  • samochód wykorzystano do nauki jazdy, wyścigów lub konkursów,
  • powstała w związku z awarią samochodu,
  • powstała jako skutek użycia auta niezgodnie z jego przeznaczeniem

 

Szkoda całkowita

PZU wylicza czy wartość części, robocizny i czas naprawy pojazdu przekroczy 70% jego wartości. Jeżeli naprawa samochodu nie będzie opłacalna, towarzystwo orzeka szkodę całkowitą i wypłaca pełne odszkodowanie, pomniejszone o ewentualne, zapisane w umowie udziały własne.

 

Likwidacja szkody częściowej

Na podstawie protokołu szkody lub kalkulacji szacuje się koszty naprawy samochodu. Wycenę dokonuje się na podstawie danych zawartych w systemie Audatex lub Eurotax z uwzględnieniem cen części zamiennych, a jeżeli nie są dostępne- oryginalnych, pomniejszonych o amortyzację (zużycie eksploatacyjne). Procentowa wartość amortyzacji zależna jest od wieku pojazdu.

 

Czy PZU zwraca za dodatkowo poniesione koszty

Jeżeli właściciel pojazdu nie był objęty dodatkową ochroną assistance, a po zdarzeniu musiał wezwać pomoc drogową i przetransportować samochód, PZU pokryje koszty. Podobnie będzie w przypadku wydatków poniesionych na konieczne zabezpieczenie uszkodzonego pojazdu (dotyczy 3 dni po oględzinach auta).

Zastrzeżenie:

Pokryte przez towarzystwo PZU koszty nie mogą przekroczyć 10% sumy ubezpieczenia.